Rand Refinery South Africa

Její historie je složitá stejně jako dějiny jižní Afriky. Po objevení zlata v Jihoafrické republice v roce 1886 se tamní prezident Paul Kruger rozhodl zřídit národní mincovnu. Po skončení druhé búrské války v roce 1902 byla země připojena k britskému impériu a stala se Transvaalskou kolonií, což vedlo k uzavření mincovny poté, co se zákonným platidlem nové kolonie stala libra šterlinků. Později po přerušení vztahů s Velkou Británií došlo v roce 1941 k opětovnému otevření mincovny pod názvem Jihoafrická mincovna. Nejslavnější mincí je Krugerrand vydávaný již od roku 1967. Jeho název vznikl kombinací jména prezidenta Paula Krugera a slova "rand", platidla Jihoafrické republiky.